ŠPZ

Zo stránky Necyklopedia
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Štátna poznávacia značka (skr. ŠPZ, hovorová podoba: ešpézetka, ešpezetka) je na Slovensku značka pridelená každému vozidlu podliehajúcemu evidencii vozidiel. Uvádza sa na tabuľke s evidenčným číslom, pripevnenej spravidla v prednej a zároveň v zadnej časti vozidla.

Štátnu poznávaciu značku prideľuje a tabuľku s evidenčným číslom vydáva okresný dopravný inšpektorát PZ SR (počuj policajti), kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Od decembra 2019 je možné ŠPZ vybaviť aj elektronicky, tabuľky s evidenčným číslom sa posielajú kuriérom z centrálneho úradu v Slovenskej Ľupči. Od 1. januára 2013 evidencii podliehajú vozidlá, ktoré majú technický preukaz s výnimkou malých motocyklov s konštrukčnou rýchlosťou do 40km/h a pracovných strojov v poľnohospodárstve. Tieto kategórie musia byť zaregistrované do konca roka 2022 a do konca roka 2016.

ŠPZ tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje regionálny pôvod a povahové črty majiteľa vozidla. Za prvou dvojicou písmen a za štátnym znakom sa uvádzajú tri číslice a ďalšia dvojica písmen.

Zoznam úvodných dvojíc písmen a im zodpovedajúci regionálny pôvod majiteľa vozidla[upraviť]