IQ

Zo stránky Necyklopedia
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
IQ Logo.jpg

IQ (často aj ykvé) je skratka pre Inteligenčný kvocient teda číslo, ktorým sa stanovuje inteligencia. Podobne ako je pri €ure drobná jednotka jeden cent, je jedna stotina IQ bodu (pre lepšie pochopenie) pomenovaná ako jedna blondýna, jedna tisícina je týmto istým princípom pomenovaná na jedného policajta.

Čo je to inteligencia[upraviť]

Inteligencia je schopnosť riešiť nové, alebo ťažké situácie orientovať sa v súvislostiach, prispôsobiť sa a učiť sa zo skúseností. Táto schopnosť sa nedá kúpiť, je vrodená, môže sa iba rozvíjať a meniť precvičovaním jedinca. Je to najčastejšie hodnotená rozumová vlastnosť v psychológii.

Rozdelenie inteligencie[upraviť]

Inteligencia sa chápe ako komplex ôsmich (neni prvočíslo) na sebe nezávislých faktorov. Počítajte teda:

 1. schopnosť orientovať sa v číslach (ceny, sex a p.),
 2. schopnosť vyjadrovania (inteligent dokáže uraziť bez použitia nadávok),
 3. schopnosť vnímať slová (inteligent sa dokáže uraziť aj ak náprotivok nepoužije nadávky),
 4. schopnosť úsudku a zvládania problémov (inteligent vie odhadnúť, kedy treba tasiť pištoľ a kedy stačí sekera),
 5. schopnosť zapamätať si (a v pravú chvíľu sa pomstiť),
 6. vnímanie vzťahov v priestore (kde sa kto s kým jebe a tak...)
 7. citlivosť na podnety (bolesť, teplo, tlak).

Oprava: Inteligencia sa chápe ako komplex siedmych (nádherné prvočíslo!!!) na sebe nezávislých faktorov...

Meranie inteligencie[upraviť]

Ako medzinárodný etalón IQ sa používa húpací koník.
(IQHK = 10)
Etalónom IQ je aj telocvikár.
(100 telocvikárov má IQ 100)

Prvé inteligenčné testy vznikli v roku 1905 a osvedčili sa v USA na testovanie vojakov v Prvej svetovej vojne, či sú schopní rýchleho výcviku na veliteľov. V roku 1912 začali Nemci inteligenciu merať a vyčísľovať ako Inteligenčný kvocient. Pri jeho výpočte sa vychádza z testov v siedmych faktoroch inteligencie, ale prihliada sa aj na vek testovaného. Výsledkom výskumu vedcov bolo zistené, že asi 68% populácie ľudov má hodnotu IQ medzi 85-115, výnimočne vysoké IQ nad 130 má len 2,5% a hlboko podpriemerné, t.j. pod 70 má údajne tiež 2,5% ľudov.

Hodnotenie IQ[upraviť]

 • nad 999 999 - Jozef iná
 • nad 140 - totálni géniovia (asi 0,2 % ľudov)
 • do 140 - výnimoční inteligenti: vynikajúci menežéri a odborníci (asi 2,5% ľudov)
 • do 130 - vysoko nadpriemerní inteligenti: má na vysokú a bude menežér (asi 6% ľudov)
 • do 120 - nadpriemerní inteligenti: má na výšku, keď je pracovitý niečo aj dosiahne (asi 12% ľudov)
 • do 110 - vysoký priemer inteligencie: upotí sa, ale výšku skončí (asi 25% ľudov)
 • do 100 - priemerná inteligencia: dokáže tak akurát zmaturovať (asi 25% ľudov)
 • do 90 - mierne podpriemerná inteligencia: skončí základku a môže makať (asi 12% ľudov)
 • do 80 - mierne retardovaný: ledva zvládne základnú školu (asi 6% ľudov)
 • do 70 - ľahká mentálna retardácia: horko-ťažko zvládne osobitnú školu (asi 2,5% ľudov)
 • do 50 - stredne retardovaný: učiť sa nedá, ale dá sa vychovať (asi 0,3% ľudov)
 • do 20 - ťažko retardovaný: nedá sa učiť a ani vychovať (asi 0,2% ľudov)

(Chýba zdroj)

Priemerné IQ národov[upraviť]

Priemerné IQ národov: červená-najnižšie, fialová-najvyššie.

Hodnotenie IQ populácie ľudov nie je vo svete rovnomerné. Na svete existujú národy, ktoré majú priemerné IQ vyššie a sú národy, kde je priemer inteligencie nižší. Štúdiu na túto tému robili vedci Lynn a Vanhanen. Vybrali IQ dáta, ktoré sa vzťahujú na 190 národov. Výsledky hodnotení z roku 2006 sú nasledujúce:

Niekoľko analýz[upraviť]

Slovensko malo výsledok priemerného IQ v prvej polovici prvého desaťročia nového Milénia také vysoké preto, lebo bolo merané počas exodusu mozgov z hnijúcej a neustále rabovanej krajiny. Počas nasledujúcich rokov pokračuje populačný trend, pri ktorom sa nabieha na štandard, kde do popredia politických špičiek komunálnej politiky nastupujú negramotní poslanci a starostovia (určite to ale nie sú debili).

Tento trend sa prejavuje aj v tzv. vysokej politike, t.j. v parlamente a vláde Slovenskej republiky. Už nie je výnimkou, že niektorí vrcholní predstavitelia politických strán majú svojich ľudov na podpisovanie prezenčných listín, či stláčanie hlasovacích tlačidiel (toľko zbytočných mien, zbytočných ľudov ktorí nemajú „vlastné svedomie a vedomie“, vrátane jednej premiérok vlády ani nemá sem cenu spisovať). Ich mandát je postavený na kontrole tajného hlasovania fotografovaním mobilnými telefónmi, naparovania sa, nadávok, prvých faciek, či čítania fejtónov, ktoré sú odhlasované ako uznesenie parlamentu.

Pokles inteligencie v krajine napreduje, treba ešte legalizovať drogy a pripraviť pre národ prvého rómskeho prezidenta.