Číslo

Zo stránky Necyklopedia
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

"Dali sme si frajerkou ešte dve čísla a šiel som na jedno."

- neznámy autor - o číslach

"Poďme na jedno, dve, jedným číslom dvanásť."

- neznámy autor - o pive
Číslo ()
Finger-numbers.jpg
1,2,3,4,5,6,7,8,9.. 0 Chýba, autorské práva vlastní
Chuck Norris

Číslo (rus. номер, Čínštinačínsky ) je abstraktná entita používaná na opis množstva.

Čísla je možné rozdeliť na mnoho druhov, najznámejšie sú prirodzené čísla používané na počítanie a označované množinou „N“. Tiež sa v praxi často stretávame s prvočíslami, druhočíslami, treťočíslami a nečíslami. Používa sa aj pojem nezáporné čísla, čo znamená kladné čísla a nula. Významov a teda aj uhlov pohľadu na číslo ako také je mnoho. Uveďme si niektoré z nich.

Prirodzené číslo[upraviť]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Prirodzenie

Pojem prirodzené číslo môže znamenať buď kladné celé číslo (1, 2, 3, ...) alebo nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3, ...). Prirodzené čísla majú dve hlavné použitia:

  1. počítanie:
    Na stole sú tri jablká. Jedno dám svojím deťom, jedno svojím rodičom a jedno socialistickému zriadeniu.
  2. alebo poradie:
    To tretie jablko akosi neviem nájsť, vážení súdruhovia!

Vlastnosti prirodzených čísel súvisiace s deliteľnosťou (ako napr. rozdelenie prvočísel) študuje teória čísel. Problémy, s ktorými sa stretávame pri počítaní momentálne študujú napr. Jára Cimrman, Oľga Feldeková, Ivo A. Benda a tiež Feťák Dušan.

Reálne číslo[upraviť]

Môže byť racionálne a iracionálne:

  • Racionálne sú tie ktoré sa dajú deliť.
  • Iracionálne sú tie ktoré sa deliť nedajú.

Keďže všetky reálne čísla sa deliť dajú, iracionálne čísla existujú len ako hypotetická predstava. Údajne sú na iracionálnych číslách založené motory ktoré poháňajú vesmírnu loď Enterprise v Star Treku.

Absolútna hodnota čísla[upraviť]

"A máš na to číslo?"

- mazák - vysvetľuje bažantovi, že nemôže robiť to isté ako on

Je hodnota, ktorá je absolútna. Teda sa o nej nešpekuluje. Je aká je a iná nebude.

Príklad: Ak je niekto absolútna nula, tak bude vždy nula a nič to nezmení.
Iný príklad: Ferko je absolútna jednička. Aj v tomto prípade sa už nič nedá robiť a dotyčný je jednoducho najlepší. Darmo, nič s tým nenarobí chudáčisko.

Ako naznačuje vyššie uvedený citát, s aboslútnou hodnotou čísla sa najviac pracovalo počas základnej vojenskej služby. Paradoxne, vyššia absolútna hodnota sa prisudzovala nižšiemu číslu.

Celé číslo[upraviť]

Je ešte nepoškodené. Takéto čísla tvoria spočítateľnú nekonečnú množinu.

Neprirodzené číslo[upraviť]

Je to číslo, čo je nám na nič alebo ho proste nepovažujeme za prirodzené. Po skonštatovaní máme právo príklad nepočítať lebo nám v nej jedno alebo viac čísiel príde neprirodzených.

Príklad: "Ty máš dve čokoládky? Ale to je neprirodzené, ja mám iba jednu. Tak bud mi jednu dáš, alebo sa s tebou už nehrám".

Číslo prirodzenia[upraviť]

Veľkosť mužského prirodzenia (s erekciou), ktoré sa delí na tri skupiny:

Slovenský štandard určili na 14,46cm, ale len preto, aby sa 99% mužov cítilo ako dobrí milenci. Zaujímavosťou je to, že Aziati napriek tomu že majú malé penisy natáčajú najlepšie porná. Negri zas pri erekcii spotrebujú skoro toľko kalórií ako obsahujú dva Cheeseburgery s veľko cucacolou. To ešte ale nemajú absolvovaný sex. Určitou útechou nám môže byť, že pri číslach nad 35 cm hrozí pri erekcii odkrvenie mozgu a následné bezvedomie a teda strata erekcie.

Mimochodom aj výsledkom vydarenej konverzácie medzi opačnými (v 4% percentách prípadoch aj neopačnými) pohlaviami by malo byť poriadne číslo.

Existuje aj teória, že medzi číslom prirodzenia a číslom topánok je priama úmera:

"Bača, tie krpce vám musia byť strašne malé!"

- turistka

Komplexné číslo[upraviť]

Komplexné číslo je podobné reálnemu číslu, no pri komplexných číslach pri počítaní rovníc a pri grafických znázorneniach dostávame komplexy.

Komplexné čísla sa vyjadrujú aj písmenami (b,r,i,z,o,ľ,i,t, ...) zatiaľ čo reálne čísla sa vždy vyjadrujú len číslami (0,9,0,5, 4,3,2, ...). Rozdiel je tiež v ich sčítavaní, zatiaľ čo pri reálnych číslach sa sčítavajú ich číselné hodnoty, pri komplexných číslach sa sčítavajú "Vektory"(podobne to je aj s násobením, delením a odčítavaním, prípadne nedajbože aj s mocnením, zmocnením a umocnením).

Číslo v gramatike[upraviť]

Číslo, resp. gramatické číslo (lat. numerus pičung) je gramatická kategória mien a slovies slúžiaca na rozlišovanie množstva (jeden exemplár verzus nejaký druh väčšieho množstva).

V slovenčine rozlišujeme jednotné číslo (singulár), množné číslo (plurál) tak ako aj dvojné číslo (duál, označuje množstvo „dva“), trojné čislo (triál; množstvo „tri“), štvorné číslo (kvadriál/kvadrál; množstvo „štyriri“), či päťné číslo (pentál; množstvo „päť“) a podobne až nekonečné, číslo do nekonečnálu, či respektíve podľa potreby aj do konečníku. Ľudovít Štúr údajne dokázal napísať slovo tak, aby bolo singulárom a zároveň aj pentálom, triálom a komplexným číslom zároveň.

Tiež treba pripomenúť, že aj číslo je len slovo, a teda sa naň vzťahujú gramatické pravidlá, ako keby číslom ani nebolo, čo medzi študentmi vyvoláva zmätok.

Na Slovensku máme napr. najmenej štyri druhy čísla jeden (jeden, jedna, jedno, jedny), štyri druhy čísla dva (dva, dvaja, dve, dvoje), ktoré však už majú celkom iné použitie než tie jedničky. Matematická hodnota týchto čísel je dosť nejasná. Napríklad slovo jedny môže označovať aj veľa (napr. jedny cukríky). Je aj pravdepodobné, že slovo dvaja označuje vyššiu hodnotu ako slovo dve, hoci vedkyne tvrdievajú opak, a občas aj nadržaní muži. Albert Zweistein toto nazval relativitou.

Číslo v pivárni[upraviť]

V pivárni v podstate existuje jediné číslo a to číslo „jedno“ („poďme na jedno“, „dáme ešte jedno?“). Nejde však o reálne číslo jedna, ale skôr o číslo absolútne iracionálne až komplexné. Sú známe prípady, keď sa chlap vybral na jedno a vrátil sa v delíriu, prípadne až v hladine alfa. Výskumom tohto fenoménu sa zaoberajú vedci.

Číslo podprsenky[upraviť]

Toto číslo je, podobne ako veľkosť mužského prirodzenia, najznámejšie a zároveň najobľúbenejšie číslo vo svete. Bolo by tomu ináč, keby boli k dispozícii telefónne zoznamy s číslami celebrít, ako sú napríklad Brad Pitt, či Angelina Jolie.

Rovnako ako aj u komplexných čísel, aj číslo podprsenky sa vyjadruje písmenom. Na dané písmeno priamo reaguje erektívny vektor mužského prirodzenia, veľkosť tohoto vektora je priamo úmerná písmenu resp. skalárnemu súčinu oboch košíkov podprsenky a uvádzame ju vždy v kladnej hodnote pretože nikdy nenadobúda záporné hodnoty. Číslo podprsenky nie je absolútne, pretože sa vekom mení. Čo sa vektoru týka, záleží mnoho od vkusu, niekto má radšej „A“, niekto „C“, niekto „FX“.

Číslo ako zástupný pojem[upraviť]

Jedno číslo, dve čísla atď. môže byť označenie zastupujúce nejakú vec(i) alebo aktivitu(y). Napr. dať si jedno číslo s frajerkou znamená mať s ňou jeden sexuálny styk. Jedno číslo časopisu môže označovať jeden výtlačok tohto časopisu, ale aj celé vydanie (číselne to vyjadrujeme nečíslom pokokot).

Ľudské čísla[upraviť]

Sú to takzvaní "Experti" alebo "Ty si teda číslo". Sem spadajú všetci jedinci, ktorých činy sú mimo očakávaného normálu. Ten tzv. Normál určuje väčšina.

Číslo na stavbe[upraviť]

Stavbári a ľudovia/ľudia používajú toto slovo na označenie dĺžky. Číslo zodpovedá 10mm. Uvedieme príklady nevytrhnuté z kontekxtu:

Príklad priamo zo stavby: "Ten parapet je vo výške tak 90 čísiel. Doska, čo tu leží má dobrých 10 čísiel na výšku a 12 čísiel na šírku. Vojde sa."

Jedná sa o degenerované označovanie dĺžok naznačujúce ubúdanie IQ. Uvedomelejší ľudovia neváhajú používať staršie, hoci možno už zabudnuté slovo: "cen-TY-meter". Príklad z telefonátu: "Ano ty blb, trubka DN10 má 10 cen-TY-metrov v priemere. Ma už neotravuj!"

Zakázané číslo[upraviť]

Moderná spoločnosť došla k tomu, že niektoré čísla je lepšie zakázať. Sú to napr. čísla 14 a 88, prípadne 666, ale Jazykovedný ústav Gustáva Husáka usilovne hľadá aj ďalšie. Po zákaze týchto čísel sa matematika upraví tak, aby tieto čísla nechýbali.

Pozri aj[upraviť]

Matematika

Základné numerické operácie
Plus (+)Mínus (-)Krát (×)Delené (:)Mocniny


Vety
Pytagorova vetaSlotove vetyMečiarove amnestieEvina teória pohybuŠtudentský Archimedov zákonZbierka úloh


Konštanty
Bulharská konštantaBulharský logaritmusHranolova konštanta


Druhy čísel
P.V.T.ČísloPrvočísloDruhočísloTreťočísloNečísloPokokotNekonečno


Čísla
10506815061286313372007200820092010201120122013201420152016


Geometria
KruhŠtvorecKosoštvorecLichobežník
GuľaHranolŠpic