Geológia

Z Necyklopedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Geológia je veda, ktorá sa zaoberá Zemou, šutrami a miestom šutrov na Zemi a ostatných planétach. Zároveň je geológia aj pragmatickou vedou, ktorá sa zaoberá vznikom a hlavne konzistenciou sveta. Anglicky sa táto interpretácia existencia sveta nazýva Creationism (počuj kreationizmus). Geológia sa ďalej člení na jednotlivé disciplíny, ale to nie je dôležité, keďže bežný pracujúci človek ich členeniu nechápe a nerozozná horninu od minerálu. Pre neznalých podotýkame, že je tu určitá zmysluplná analógia medzi pálenkou a minerálkou.

Je teda nadovšetko jasné, že geológiu ako vedu si musela privlastniť aspoň jedna politická strana a nejaké to náboženstvo tiež musí geológiu vysoko rešpektovať. Z politických formácií sa o geológiu opierajú hlavne tie, strany, ktoré rešpektujú materialistické chápanie sveta. Politici, ktorí uznávajú geológiu celkom určite sú teda aj materialisti. Teda napríklad takí komunisti. Ale... keby sa slova geológia chopil básnik, tak by ju určite zrýmoval so slovom teológia. Z náboženstiev sa o geológiu svojim učením opiera napríklad dnes taká populárna scientológia. O scientológii vie obyčajný smrteľník akurát tak hovno a preto ju odsudzuje. Je to podobne ako s komunistami: aj o nich terajšia väčšina vie hovno a tak ich odsudzuje tiež. Pravdupovediac o geológii vedia komunisti a scientológovia tiež hovno, tak nie je dôvod aby si ju privlastňovali.

Vedci, ktorí sa zaoberajú geológiou so scientológmi a komunistami väčšinou nechcú mať nič spoločné a tak sami seba radšej nazývajú geológmi. Väčšina geológov dokáže pochopiť pomocou štúdia šutrov dávnu históriu Zeme, k tomu im dopomáha alkohol. Čím viac alkoholu dokáže geológ vstrebať, tým viac obvykle chápe geologických procesov a javí sa, že geologické procesy chápu aj jeho. Bežnou chybou laikov, je že si myslia, že geológovia chodia s krompáčom a kopú diery do zeme. Skutočnosť je však taká, žiadny geológ nekope len tak diery do hliny, ak už niečo také robí, je potúžený alkoholom a/alebo má na to partu iných podnapitých robotníkov. Väčšina geológov chodí kade tade s geologickým kladivom a zbiera a rozbíja kamene a minerály.

Spoločenská objednávka núti geológov okrem výroby geologických máp participovať aj na rôznych nepopulárnych činnostiach, ako je stavebný dozor, stavba tunelov, hľadanie ropy, ťažba úžitkových nerastov ako je zlato, diamanty, železná ruda, urán a uhlie. Geológovia sú pri tom niekedy nútení navrhovať dlhé technické diela, známe ako vrty, ktoré sú hĺbené do zeme a neskôr skúmať studenú prázdnotu, ktorá ich vypĺňa.

Náplň geologickej práce, z nej robí jednu z najmetaforickejších profesií, lebo dobrodružstvo, nebezpečenstvo a riziko na geológov môže čakať za (pod) každým kameňom. Životný štýl a náchylnosť mnohých geológov k požívaniu alkoholických nápojov, sa stala predmetom mnohých amatérskych filmov a literárnych diel. Geológovia sú najčastejšie zobrazovaní v nadživotnej veľkosti, často s neprirodzene dlhými bradami alebo prirodzením a zvykmi ako je prdenie na verejnosti, promiskuita a náhodné a nečakane násilné správanie. Životy niektorých geológov sú často dokonca viac fascinujúce, ako kamene, ktoré študujú.