Hudobná skupina

Z Necyklopedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Done.png


Aj kvôli takýmto kreatúram bin Ládin odpaľuje bomby.
Degenerát z metalovej skupiny.

Hudobná skupina je samovoľné zoskupenie sa niekoľko kusov ľuda alebo podobných kreatúr za účelom tvorenia hluku. Preto sa hudobná skupina v odborných kruhoch určitých inteleguánov označuje aj ako hlukovná skupina. Ľudovo sa nazýva ako kapela, banda, súbor, zbor alebo ansámbl.

História[upraviť]

Vznik hlukovných skupín úzko súvisí so vznikom tvorby hluku, preto je potrebné uviesť zopár faktov, aby súvislosti pochopili aj úplný idioti, ktorí sa nájdu medzi čitateľmi tejto stránky a pravdepodobne tvoria jeho väčšinu, lebo mudrlanti už dávno zhltli všetku múdrosť sveta a nepotrebujú encyklo-, necyklo- či podobné kyklopédie. Pre takýchto jedincov treba vo svete literatúry vyčleniť špeciálne prostriedky - podobne ako sa v reálnom svete berie ohľad napríklad na invalidov pri dizajne budov.

Počiatky tvorby hluku[upraviť]

Dôvody, prečo takéto zoskupenia začali vznikať, nie je pri súčasných možnostiach výskumných prostriedkov možné jednoznačne potvrdiť. Zrejmé však je, že sa to začalo už v praveku, keď opice náhodným hulákaním vytvorili súhluk. Tu je treba poznamenať, že v časoch prvotnopospolnej spoločnosti existovali dva navzájom nesúvisiace druhy antropogénneho hluku, ktoré sa delili podľa spôsobu genézy: súhluk, generovaný koordinovaným hulákaním a rámus tvorený dupaním, plieskaním, udieraním a inými kinetickými metódami.

Tvorba súhluku[upraviť]

Tvorba súhluku sa postupne preniesla z opíc na ľudí, najmä v oblasti centrálnej Afriky, kde je výskyt primátov najvyšší, podobne ako napríklad ebola. Tam aj začali vznikať prvé skupiny, ktoré súhluk obohatili o reč. Tak vznikol rap (čítaj rep, od slova reptať, breptať, repotať), ktorý spolu s černochmi doviezli do Ameriky lovci otrokov. Tam po vynáleze magnetofónu začal veľký rozmach rapu, keď ho praktikoval minimálne 1 z 1 tzv. gangsta-ghetto niggah, čo je ďalšie vývojové štádium černocha, urýchlené zavedením civilizácie. Tak sa rap stal jedným zo symbolov zaostalej kapitalisticko-vykoristovateľskej amorálnej kultúry západu. Rap sa najčastejšie tvoril jednotlivcom a ako Marx tvrdí, v prvotnopospolnej spoločnosti bola úroveň výrobných prostriedkov nízka, rap bol obohacovaný o rámus len pomocou takzvaného beat-boxu, tvoreného koordinovanou manipuláciou pľúc, pier a jazyka. Iba veľkí kapitalisti si v tej dobe a v takých podmienkach mohli dovoliť zaplatiť za nástroje a tak mali rapperi voľné ruky. Aby rapperi nepôsobili dojmom soľného stĺpu, zaužívalo sa rukami náhodne a bez zmyslu máchať v okolí tela a prešľapovať dopredu a dozadu, prípadne chodiť v polkruhu. Inšpirácia zrejme pochádza z priebehu násilného činu dusenia, kedy sa obeť všetkými možnými pohybmi snaží dostať z dosahu útočníka. Ďalší odsúdeniahodný prvok kultúry smrti, ktorá vládne dianiu na západe.

Tvorba rámusu[upraviť]

Vývoj bol však úplne iný v prípade rámusu, pretože jedna osoba (až na výnimky) nie je schopná vytvoriť dostatočný rámus. Pre zvýšenie hlučnosti rámusu bolo nevyhnutné pokračovať v skúmaní možností genézy, čo nevyhnutne vyústilo rozšírenie mozgovej kapacity primátov a k rozvoju nástrojov, čo napokon prispelo k vzniku roľníctva, agrárnych spoločenstiev, budovania spoločného socialistického štátu a ultimátne k vzniku najlepšieho spoločenského usporiadania - komunizmu. Táto časť vyvinutého ľuda sa preto začala pohybovať smerom na sever, kde boli vhodnejšie podmienky, smerom do ZSSR, aby neboli naďalej znechucovaní polo-opicami z pralesa. Medzičasom začali vznikať mnohopočetné skupiny - orchestre, používajúce rôzne nástroje, ktoré boli spoločne koordinované - takéto schopnosti mohli preukázať len spoločensky uvedomelí ľudia z východu.

Spojenie hluku a rámusu[upraviť]

Keďže sa preukázalo, že citlivé zakomponovanie reči ma predsa len priaznivé účinky na morálku roľníckej a robotníckej triedy pri budovaní socializmu, pridal sa k orchestru spev, čoho následkom vznikli nádherné skladby ako „Sojuz nerušimyj“, „Internacionála“, či „Kupředu, zpátky ni krok!“ a skupiny ako Alexandrovci. Postupom času, najmä pod vplyvom diverzantov, pokúšajúcich o rozvrat vyspelej socialistickej spoločnosti zvnútra sa hudobná tvorba zopsula až na súčasný stav, keď hudobné skupiny a ich tvora, či dokonca výzor máju opäť raz blízko k opiciam, u ktorých sa to všetko začalo. História sa opakuje.

Hudobné skupiny na Slovensku[upraviť]

Hudobné skupiny pôsobiace na území Slovenska majú v súčasnosti rôzne tvary a podoby. Niektoré skupiny sú dokonca urážkou ostatných, vezmime si príklad zo starej vykopávky Vandráčkovej („Ach, že toto nevie zdochnúť!“ - Ladislav Meliško, 2006), alebo bravčiaka Kuliho, ktorého stále hrajú dokola v rádiach, až ľudia šalejú. Vraj hora horela, na nej hrala kapela. Ale keďže kapela ešte stále nedohrala, už je zrejmé, ktoré požiare osobne hasil malý-veľký LiliPutin z helikoptéry. Chvalabohu, no niekedy aj žiaľbohu, že chvalabohu a zároveň vďakabohu, ho teraz z hitparády vytláča King of pop, hip-hop & house, Rytmus - mimochodom tiež riadny brav - so svojimi premyslenými a až prehnane detailistickými textami a ľubozvučným piešťansko-petržalským gangsta-prízvukom.

Priaznicvi hlukovných skupín[upraviť]

Hudobné skupiny sa vyznávajú najmä tým, že kreovaním hluku pritiahnu pozornosť veľkého a ťažko kontrolovateľného davu ľudí, ktoré sa následne rozdielne chová, závisiac podľa typu hluku. Dodnes nie je jasné, čo spôsobuje tento jav, no teoreticky sa špekuluje o pokročilých hypnotických technikách, psychickom kondiciovaní alebo o sile ako u rytierov JEDI.

Punk-hluk a Kovové hluky[upraviť]

Medzi najhorších odľudov a najbližšie k opom majú skupiny punkové, či metalové, z ktorých tvorby sa pomaly, ale isto vytráca reč, ako napríklad môžeme počuť v pokročilejšom štádiu vývoja tohto smeru, Grindcore. Priaznivci takýchto skupín sa vyznačujú silným ochlpením, zanedbaným výzorom a silným prirodzeným pachom, zároveň sú často podgurážení liehom.

EDM hluk[upraviť]

Ďalším smutným prípadom sú priaznivci EDM, čo je skratka pre Extaticko-Drogový Mix hluku. Pod neustálym vplyvom silných drog v nich ostali iba zvieracie inštinkty a tak dokážu iba skákať ako králici, prípadne mávajú záchvaty, pri ktorých robia rôzne rýchle nekontrolovateľné a náhodné pohyby. Tieto záchvaty zdieľajú aj s Metalistami a čiastočne aj s Punkermi, kde je to ale väčšinou spojené s masovou bitkou uprostred hľadiska, niektorými jedincami označovanou za druh tanca.

Klasický hluk[upraviť]

V neposlednom rade sú tu aj priaznivci klasického hluku, ktorí sa naopak vyznačujú dlhodobou nehybnosťou a tichosťou, občasným spánkom alebo utajovaným sexuálnym vyvrcholením, čo ale napokon nezastaviteľne vyústi v krátke, ale veľmi aktívne štádium, pri ktorom vyskočia, začnú sami seba mlátiť a popri tom ziapať akési výkriky. Po skončení sa poberú v opätovnom pokoji domov.