Lamačská snehová anomália

Z Necyklopedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Zast.jpg

Lamačská snehová anomália , skrátene aj LSA, je anomália vyskytujúca sa v blízkosti železničnej stanice Lamač neďaleko najväčšieho pajzlu v Bratislave IV, Kotrmelca.

Vznik a vývoj[upraviť]

Vznikla pravdepodobne niekedy v období 20. - 24. januára 2012 a stále sa rozširuje. Anomália spočíva v neustálom tvorení nového snehu na konci autobusovej zastávky na ceste, pričom v mieste, kde sa nachádza, nesnežilo viac ako dva (prvočíslo!) týždne pred jej vznikom a v mieste nie je žiadny potok, alebo iný zdroj vody, z ktorého by mohol sneh vznikať. Sneh sa dokonca tvoril aj v plusových teplotách a je proti nemu neúčinná aj soľ, ktorej je tam pomaly viac, než samotného snehu a častokrát je obtiažne zistiť, ktorá kopa je z čoho.

Teórie vzniku[upraviť]

Teórií a hypotéz, prečo táto anomália vznikla, je viacero. Tu sú najpravdepodobnejšie z nich.

Teória červej diery[upraviť]

Táto teória objasňuje vznik tejto anomálie pomocou Einsteinovej špeciálnej teórie relativity. Predstavte si, že vesmír je vystretá pružná plachta. Každé hmotné teleso ohýba priestor okolo seba podobne ako keď na plachtu položíme ťažkú predmet. Keď je predmet veľmi ťažký a steny jamy okolo nej sú veľmi prudké, je ťažké z jamy vyliezť.

Nájde sa však aj tak ťažký predmet, ktorý plachtu hmotnosťou pretrhne, a tak vznikne červia diera, ktorá prenáša všetky predmety, ktoré do nej spadnú, do iného priestoru, a naopak z iného priestoru späť do nášho priestoru. Ako však môže vzniknúť tak ťažký predmet, ktorý by vytvoril červiu dieru?

Odpoveď nájdeme priamo na mieste - zastávka autobusov a výtlk za ňou. Preplnené autobusy DPMB pri špičke sú také ťažké, že pri východe zo zastávky, spravidla padnúc do výtlku, že svojou hmotnosťou stláčajú mačacie hlavy do malých rozmerov, pričom exponenciálne stúpa ich hustota, že vytvárajú malé čierne diery, schopné vytvoriť červiu dieru. Jej druhý otvor sa tým pádom musí nachádzať niekde v polárnych alebo zasnežených oblastiach a sneh odtiaľ preniká na vozovku. Zároveň táto teória objasňuje aj niekoľkostupňový pokles teploty a silné vetry v oblasti oproti zvyšku mesta.

Teória snehotvorného hrnčeku[upraviť]

Opäť teória súvisí so zastávkou autobusov dislokovanej vedľa anomálie. Je založená na rozprávke s názvom „Divotvorný hrnček“ a princípe snežného dela.

Podľa tejto teórie anomália vznikla, keď nejakej babke vystupujúcej z autobusu z tašky s nákupom z Teska vypadol hrniec, ktorý sa vyznačoval tým, že bol divotvorný. Keď sa tento hrniec pri páde obrátil dnom dole(-u), a niekto v okolí náhodne povedal „Var, hrnček, var!“, tak hrnček začal variť, no z dôvodu mínusových teplôt a zvýšeného tlaku, ktorý vznikal hromadením kaše vnútri hrnčeku a hmotnosťou hrnčeka, ktorý ho tlačil k zemi, tenké prúdy kaše striekajúce cez medzierku medzi zemou a okrajom hrnca v studenom vzduchu pred dopadom na zem zamrzli a vznikla tak hromada snehu na kraji cesty. Podľa tejto teórie hromadenie skončí, až keď niekto v blízkosti povie „Ďakujem, hrnček, už dosť!“ a hrnček prestane variť. Doposiaľ sa však tak nestalo.

Teória podzemnej mraziarne utajovanej podzemnej civilizácie pod Bratislavou[upraviť]

Táto teória je veľmi odlišná oproti predošlým. Podporuje myšlienku pred verejnosťou utajovanej podzemnej civilizácie žijúcej v jaskynných priestoroch najmä pod Bratislavou IV.

Táto civilizácia, verejnosti normálne neznáma kvôli utajeniu zrejme z dôvodu, aby sa zabránilo panike, leží v obrovských podzemných priestoroch pod Bratislavou. Niektoré vstupy do nej sa dajú nájsť v lesoch nad Dúbravkou a na úbočiach Kamzíku, no niekde sú premyslene zamaskované aj na sídliskách.

Niekto si možno povšimol množstvo vrtov po sídliskách, ktoré sa niekoľko rokov dozadu robili veľkými strojmi, čím sa zisťovala hĺbka jaskýň (a maximálne množstvo budov, ktoré je klenba jaskyne na povrchu schopná uniesť) a zároveň vytvárali priechody z podzemia na povrch. Nie je zrejmé, aké výhody z utajovania má magistrát, či štát. Táto civilizácia však miestami pravdepodobne žije bližšie povrchu, než by bolo žiadané a dôkazom je aj LSA.

Tá je podľa tejto teórie zapríčinená vetracou šachtou vedúcou z novootvorenej podzemnej mraziarne ústiacej do kanála na kraji cesty. Cez šachtu hore so vzduchom prúdia aj ľadové kryštáliky, ktoré utvárajú kopy snehu v okolí. Opäť, teória vysvetľuje aj pokles teploty v okolí a silný vietor spôsobený ventilátorom ženúcim vzduch na povrch. Taktiež vysvetľuje, prečo sneh mrzol aj v plusových teplotách a preto je táto teória najpravdepodobnejšia.

Teória teroristického útoku novej generácie[upraviť]

Za anomáliou sa možno skrýva teroristický útok novej generácie. Teroristi nenápadne nosia drvený ľad na miesto anomálie, aby tak spôsobili pády ľudí utekajúcich na autobus, zrážky šmýkajúcich sa automobilov a dopravné kolapsy a najmä kolapsy nemocníc a urgentných príjmov. Keď budú nemocnice plné ľudí s fraktúrami a traumatológovia sa nervovo zrútia z prepracovania, príde na rad hlavný teroristický útok, pravdepodobne výbuch, ktorý zraní množstvo ľudí.

Lôžka v nemocniciach ale budú plné a traumatológovia v sanatóriách, nebude mať kto kvalifikovane ošetriť zranených, ktorí následne uhynú. Niekoľkonásobne sa tak zvýšia škody spôsobené hlavným teroristickým útokom.

Teória zamrznutého pekla[upraviť]

Táto teória bola vypracovaná na základe odpovedi študenta na univerzite vo Washingtone na otázku: „Je peklo exotermické alebo endotermické?“, ktorú si môžete prečítať tu:

"Potrebujeme vedieť pomer, v ktorom duše prichádzajú do pekla a pomer, v ktorom z pekla odchádzajú. Myslím, že môžeme predpokladať, že duša, ktorá sa dostane do pekla, už odtiaľ nevyjde. Takže neodchádzajú žiadne duše. Pre predstavu, koľko duší do pekla prichádza, sa pozrime na jednotlivé náboženstvá v dnešnom svete. Väčšina z nich tvrdí, že kto nie je príslušníkom ich cirkvi, príde do pekla. Od okamžiku, keď existuje viac ako jedno náboženstvo a ľudia nepatria do viac ako jednej cirkvi, môžeme predpokladať, že všetky duše skončia v pekle. Na základe pomeru medzi natalitou a mortalitou môžeme očakávať, že počet duší v pekle exponenciálne rastie. Teraz sa pozrime na pomer zmeny objemu pekla, pretože podľa Boylovho zákona pre udržanie rovnakého tlaku a teploty musí objem rásť úmerne k počtu prijatých duší.

To nám dáva dve možnosti :

1.Ak sa objem pekla zväčšuje pomalšie, ako v pomere v ktorom prichádzajú duše, tak teplota a tlak rastie, až peklo vybuchne.

2.Ak objem pekla rastie rýchlejšie, ako v pomere k prichádzajúcim dušiam, teplota a tlak budú klesať, až peklo zamrzne.

Ktorý variant je správny?

Ak si spomeniem na výrok Terezy v prvom ročníku, keď povedala: "Skôr bude v pekle zima, než sa ja s tebou vyspím." A vyspala sa so mnou včera, musí byť správny variant č.2, peklo je teda nepochybne exotermické a už zamrzlo. Záver tejto teórie je, že ak peklo zamrzlo, neprijíma už žiadne duše, zaniklo a zostalo iba nebo, čo je dôkaz božej existencie, ktorý vysvetľuje, prečo Tereza včera v noci kričala : "Ach môj bože!"."

- Nemenovaný študent

Keďže sa podľa viacerých zdrojov peklo nachádza pod zemou, je možné, že v miestach Kotrmelca z už dávno zamrznutého pekla chlad dosiahol až povrch a je taký silný že na malom mieste spôsobuje mrznutie vzdušnej vlhkosti a tým pádom vznik LSA.


Teória mravcov, ktorý prišli na spôsob, ako konzervovať potraviny[upraviť]

Mravce sú síce len hlúpe článkonožce, no vo viacerých odborných článkoch sa objavujú zmienky o možnom kolektívnom myslení a kolektívnom organizme. Takéto spoločenstvá by hypoteticky mohli dosiahnuť vysokého stupňa inteligencie a prísť aj na lepší spôsob konzervácie potravín za použitia ľadu. Ten zrejme nosia z bývalej mraziarne, dnešnej tlačiarne alebo z iného miesta, prípadne až zo severu Slovenska a po kryštálikoch ukladajú na kopu neďaleko svojho mraveniska, čím spôsobujú LSA.

Teória opilcov z Kotrmelca[upraviť]

Ďalšou možnosťou vzniku LSA je zmýšľanie opilcov z Kotrmelca. Po požití veľkého množstva lacného alkoholu môžu vznikať halucinácie a vidiny a človek sa odpútava od reality. Keďže podľa užívateľov LSD je realita vyrábaná spoločne všetkými mysľami a je zviazaná do okov reality - nič, čo je neoverené, nemožné a nadprirodzené nemôže existovať, tak pri požití alkoholu tieto okovy odpadávajú. Opilci sú teda presvedčení, že sneh tam je a nakoľko ich je v danej lokalite väčšina, dokážu ovplyvniť aj realitu v mysliach ostatných natoľko, že sneh vidia aj oni.

Teória použitia geofyzikálnych zbraní ovplyvňujúcich lokálne počasie[upraviť]

Posledná teória sa zakladá na existencii geofyzikálnych zbraní (GfZ). Známy tým je najmä systém antén na výskum ionosféry, HAARP, ktorý podľa Putina a iných je však americká GfZ, ktorá spôsobila medziinými zemetrasenie v Si-Čchuane v roku 2008 alebo zemetrasenie v Tóhoku v roku 2011. Podľa tejto teórie v HAARP-e dostali rozkaz vyskúšať nový program, vyvolanie snehovej kalamity v nejakej neznámej diere, ktorú nikto nepozná a nikoho tým pádom ani nezaujíma, no nie je tam sneh. Počítač túto lokalitu určil na súradniciach 48.185499, 17.048954, čo zhruba odpovedá križovatke ulíc Janka Alexyho a Lamačskej cesty.

Ďalšie teórie (menej pravdepodobné)[upraviť]

  • Knaup-Kováčova teória mrznúcej mláky,
  • Teória vírusu napádajúceho molekuly vody,
  • Teória časovej diery,
  • Teória nepravého kameňa mudrcov,
  • Teória politikov odvracajúcich pozornosť od kauzy Gorila,
  • Teória predvolebnej kampane Smeru – SD a
  • Hypotéza prasknutého zmrznutého vodovodného potrubia.

Dôsledky LSA[upraviť]

Kvôli anomálii bola na úseku cesty znížená rýchlosť na 30 km/h, čo otravuje vodičov, a spôsobila mrhanie soľou, ktorá tvorí pomaly väčšie kopy ako samotný sneh. Medzi dôsledky LSA patrí aj založenie tohto článku na Necyklopédii.

Weather clear.png Prírodné sily na Necyklopédii Weather clear.png
PočasieDážďSňahVietorTornádo v UrčiciachKauza prízemné mrazyLamačská snehová anomáliaZáhadné zvuky v Bratislave
Predpoveď počasia